AktualnościOferta dla gastronomiiPiece konwekcyjno-parowePorady
Czas czytania: 3 minuty

Szefów kuchni, właścicieli restauracji oraz managerów kuchni trapi to samo pytanie: jak można poprawić wydajność kuchni przy jednoczesnej optymalizacji kosztów? Również firma RATIONAL spróbowała znaleźć na nie odpowiedź i przeanalizowała, w jaki sposób piec konwekcyjno-parowy pomaga obniżyć koszty energii i rozwiązać problem wykwalifikowanego personelu bez konieczności zawierania kompromisów w kwestiach jakości.

1. Redukcja opłat za prąd

Najwyższe koszty w kuchni to opłaty za prąd: stanowią one 70% wszystkich wydatków, a aż 40% jest generowane podczas gotowania. W branży panuje przekonanie, że piec konwekcyjno-parowy oferuje ogromne możliwości oszczędności zarówno prądu, jak i gazu: szybkie rozgrzewanie, wydajna temperatura przyrządzania oraz krótkie czasy gotowania to największe zalety urządzenia. Nasze badania potwierdziły, że korzystając z SelfCookingCenter®, można oszczędzić nawet 70% energii w porównaniu z tradycyjnym wyposażeniem kuchni bez pieca konwekcyjno-parowego. Dzięki nowym drzwiom z potrójnym przeszkleniem i oświetleniu LED można dodatkowo oszczędzić nawet 10% w porównaniu z poprzednimi modelami. Wszystko to szybko znajduje odzwierciedlenie w portfelu. Dzięki wyposażeniu SelfCookingCenter® we wskaźnik zużycia energii użytkownik może nieprzerwanie kontrolować liczniki i aktywnie wykorzystywać odczytane wartości w kalkulacjach.

2. Oszczędności przy zakupie surowców

Na podstawie szczegółowego porównania procesów gotowania zakładamy, że precyzyjna regulacja oraz wyposażenie techniczne, takie jak iCookingControl, umożliwiają wykorzystanie średnio o 20% mniej surowców niż w przypadku tradycyjnych metod gotowania. Dzięki SelfCookingCenter® można oszczędzić ilość wykorzystywanego mięsa, ryb i drobiu. W przypadku restauracji wydającej 200 porcji można oszczędzać nawet 87.000 PLN rocznie.

3. Krótsze czasy pracy

Kolejnym czynnikiem kosztotwórczym jest czas pracy. Mają na to wpływ przede wszystkim dwa czynniki: taśmowe załadunki dzięki iLevelControl oraz brak konieczności wykonywania rutynowych czynności, takich jak kontrolowanie i obracanie produktów. Dzięki inteligentnym procesom gotowania w SelfCookingCenter® można ograniczyć cenny czas pracy nawet o 50%. Można go wykorzystać na inne ważne czynności, co jednak rzadko uwzględniane jest w kalkulacjach opłacalności.

4. Optymalizacja czyszczenia

Jako czwarty czynnik kosztotwórczy zbadaliśmy czyszczenie: wszystkie urządzenia RATIONAL są wyposażone w generator świeżej pary, dzięki czemu zbędne są wydatki na drogie filtry wody, których potrzebują np. wtryskowe piece konwekcyjno-parowe. SelfCookingCenter® automatycznie odkamienia się podczas czyszczenia. Dzięki temu można oszczędzić nawet 500 € rocznie.

W celu obliczenia powyższych oszczędności dla swojej firmy w liczbach bezwzględnych zapraszamy do skorzystania z kalkulatora opłacalności . Można przy tym wprowadzić własne wartości lub wykorzystać przykładowe kalkulacje dla hoteli/restauracji, supermarketów i lokali typu casual dining. Usługa ta umożliwia szybkie oszacowanie swojego potencjału oszczędności. Z całą pewnością staje się przy tym jasne, na czym zupełnie nie trzeba oszczędzać w kuchniach wykorzystujących SelfCookingCenter®: na miłej obsłudze i jakości potraw.

Opłacalność.

iCombi Pro jest nie tylko inteligentny podczas gotowania, ale także jeśli chodzi o oszczędzanie. Na przykład, nawet o 70%* mniejsze zużycie energii, do 60%* mniej nakładów pracy, ponad 30%* mniej wymaganego miejsca, do 25%* mniej surowców, do 95%* mniejsze zużycie tłuszczu.