Bez kategorii
Czas czytania: 2 minuty

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 1221 z późn. zm.) określa warunki wystawienia e-faktur. Przepisy te umożliwiają wysyłanie faktur elektronicznych bez konieczności stosowania specjalnych kluczy i ponoszenia związanych z tym nakładów na infrastrukturę informatyczną. Kilkuletnia praktyka udowodniła, iż e-faktura może w pełni zastąpić tą tradycyjną, papierową formę nie powodując ryzyka zakwestionowania dokonanych rozliczeń przez służby podatkowe. Podążając za nowymi trendami oraz rosnącymi oczekiwaniami naszych klientów w zakresie obsługi, wprowadziliśmy możliwość przesyłania swoim kontrahentom faktur za usługi i towary w formie elektronicznej.

Korzyści z elektronicznej faktury:

 • Wygoda obsługi e-faktury, umożliwiająca jej zaksięgowanie nie odchodząc od biurka. Ponadto fakturę w formie elektronicznej można w każdej chwili łatwo odszukać i wydrukować. 
 • Eliminacja ryzyka niedostarczenia faktury na czas, jej zagubienia lub zniszczenia i konieczności uzyskania duplikatu. 
 • Usprawnienie przepływów finansowych, poprzez dostępność dokumentu w postaci elektronicznej, w ciągu kilku sekund od jej wystawienia, co umożliwia jej terminowe rozliczenie.

Wierzymy, że powyższe korzyści i potencjał z nich płynący zachęci Państwa do korzystania z e-faktur. 

W związku z powyższym zachęcamy do przejścia na elektroniczną formę faktur otrzymywanych z naszej firmy, wypełniając poniższy formularz.

Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną

  DOSTAWCA USŁUGI
  Elektro-Serwis Ochentel Sp. Jawna
  ul. Luboszycka 52, 46-022 Zawada
  NIP: 991-034-76-10

  Niniejszym wyrażam zgodę na przesyłanie faktur i innych dokumentów w formie elektronicznej

  W razie zmiany adresu email lub danych firmy zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o zmianach.