Porady
Czas czytania: 2 minuty

Jeżeli podczas pracy wyświetli się symbol usterki, należy:

1 – Wyłączyć zmywarkę (nacisnąć wyłącznik).

2 – Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Err [błąd] z numerem kodu. W poniższej tabeli objaśniono występujące błędy

Zanotuj błąd. Zmywarki serii GS nie mają pamięci błędów. Po ponownym uruchomieniu informacja o błędzie zostaje skasowana

Komunikaty o błędach w zmywarkach z wyposażeniem specjalnym

Plik z instrukcją do pobrania