Meble nierdzewneOferta dla gastronomii
Czas czytania: 4 minuty

Nowoczesna filtracja w okapach to dążenie do blisko 100% odseparowania zanieczyszczeń, związków chemicznych, cząstek tłuszczu oraz zniwelowania zapachów. Okap, wyciągając powietrze z kuchni w trakcie obróbki termicznej, zapewnia poprawę komfortu pracy użytkowników.

Nowością firmy jest mechaniczny filtr inercyjny wysokiej skuteczności oraz filtr powietrza w technologii światła ultrafioletowego i generowania cząsteczek ozonu. Rozwiązania te zostały wprowadzone do produkcji i użytku tworząc rozwiązanie Pure Efficiency+™, w skład którego wchodzą opracowane technologie produktowe, które użytkownik może wybierać w zależności od potrzeb.

Technologie te mają na celu:

  • zwiększenie efektywności pracy okapu poprzez maksymalne odfiltrowanie zanieczyszczeń;
  • bezpieczeństwo i higienę;
  • komfort pracy pracowników kuchni;
  • oszczędność energii;
  • ochronę środowiska naturalnego

Technologie okapów Dora Vent


Inteligent Hood™

Profesjonalna kuchnia gastronomiczna z profesjonalną wentylacją charakteryzuje się nie tylko nowoczesnym wyposażeniem, ale również maksymalnymi wymiernymi korzyściami dla użytkowników. Tymi wymiernymi korzyściami są bardzo duże oszczędności finansowe pochodzące z odzysku ciepła z wyciąganego powietrza oraz minimalizowanie kosztów energii elektrycznej zużywanej na potrzeby wentylacji kuchni.

Aby te zyski były jak największe został opracowany indywidualnie konfigurowany system wentylacji  Inteligent Hood™ składający się z:

Minimalizowanie kosztówSystem wentylacji Inteligent Hood™ w aspekcie minimalizowania kosztów energii elektrycznej polega na inteligentnym dostosowaniu parametrów wentylacyjnych w zależności od warunków panujących pod okapami. System ten rozpoznając obciążenie pod danym okapem zwiększa lub zmniejsza wydatki powietrza wraz z możliwością wyłączenia wyciągu dla danego okapu pod którym w danym momencie nie jest realizowany żaden proces termicznej obróbki.
Odzyskiwanie ciepłaSystem wentylacji Inteligent Hood™ w aspekcie odzysku ciepła polega na odpowiednim dobraniu głównych komponentów tego systemu na podstawie projektu technologicznego kuchni gastronomicznej. System ten charakteryzuje się bardzo dużą sprawność filtracji zanieczyszczeń z wyciąganego powietrza sięgający do 99,8% przy zastosowaniu dodatkowego stopnia filtracji z filtrów w technologii UV-C. 
BezpieczeństwoWraz z energooszczędnością należy pamiętać o bezpieczeństwie własnej lub projektowanej inwestycji. Okapy Dora Vent spełniają obowiązującą w Polsce normę PN-EN 16282-2. Na rynku są okapy z filtrami cyklonowymi które nie spełniają tej normy narażając inwestorów na poważne straty, a mianowicie:

– Norma nie dopuszcza filtrów tłuszczowych gromadzących tłuszcz ze względu na duże ryzyko powstania pożaru i spalenie całego układu wentylacyjnego;
– Wszystkie typy stosowanych okapów muszą mieć pochylone filtry mające na celu zwiększenie higieny pracy i zapobieganie kapaniu tłuszczu na potrawy;
– Brak rynienek wokół okapu stwarza zagrożenie kapania osadzonych zanieczyszczeń wewnątrz okapu do przygotowywanych potraw
Zwrot z inwestycjiZoptymalizowany przez producenta system wentylacji Inteligent Hood™ dla określonego średniego obiektu gastronomicznego zapewnia inwestorowi stopę zwrotu z inwestycji do 1,5 – 2 lat, w porównaniu do wentylacji bez naszego systemu. Klient indywidualny lub projektant wentylacji działający w imieniu inwestora otrzymują cały pakiet wentylacyjny do gastronomi który zapewnia maksymalne korzyści oraz prawidłowo działający układ wentylacji  w układzie wywiewno-nawiewnym.

HoodLight UV™

W celu wykorzystania gorącego powietrza z kuchni podczas procesu gotowania, należy zastosować perfekcyjną filtrację zanieczyszczeń, jaką oferuje firma Dora Metal w swoich okapach. Takie możliwości daje nam połączenie technologii MicroDrop™ oraz HoodLight

Powietrze oczyszczone dzięki wykorzystaniu technologii HoodLight™ dostające się do rekuperatora nie powoduje jego zanieczyszczenia, co skutkuje utrzymaniem jego sprawności na deklarowanych parametrach technicznych. Dodatkowo ozon wpływa na oczyszczenie kanałów wentylacyjnych. Energia odzyskana z okapu doskonale nadaje się do podgrzania powietrza lub wody.

Należy pamiętać, że z kuchni wyciągane są ogromne ilości powietrza, które należy uzupełnić z zewnątrz. W zimie powietrze musi być podgrzewane np. -20°C do około 16°C, co dla samej średniej kuchni wyniesie około 10MWh w skali roku.

Jak to działa?
Cząsteczki tłuszczu wytwarzane podczas procesu gotowania w pierwszej kolejności zatrzymywane są przez filtr metalowy. Powietrze oraz małe zanieczyszczenia które się przedostają przez filtr metalowy poddane są działaniu promieni UV, które powoduje rozbicie cząstek tłuszczu na cząsteczki mniejsze (fotoliza). 
Małe cząsteczki tłuszczu tłuszczów oraz zapachów łączą się z ozonem przekształcając je w dwutlenek węgla, wodę i niewielką ilość pyłu tłuszczowego (utlenianie) które zostają wyrzucone z wywiewanym powietrzem.

Silent Hood™

Innowacyjna komora wentylacyjna okapu i odpowiednio dobrane wymiary, w połączeniu z technologią MicroDropTM, zwiększają komfort pracy, powodując spadek poziomu hałasu o około 15dB(A).

Capture Hood™

Technologia polegająca na podawaniu powietrza w kierunku filtrów mechanicznych, umożliwia stosowanie do 25% mniejszych ilości powietrza wywiewanego w stosunku do tradycyjnych okapów wyciągowych.

Capture Air™

Technologia polegająca na nawiewaniu świeżego powietrza do strefy pracy przez perforowaną ścianę czołową okapu. Jest uzupełnieniem powietrza wyciąganego przez okap i zwiększa komfort pracy pracowników kuchni..

Okapy i ich przeznaczenie


Okapy wyciągowe

Przeznaczone do wychwytywania i odprowadzenia ciepła, pary i nieprzyjemnych zapachów powstających podczas termicznej obróbki potraw.

Okapy nawiewno-wyciągowe

Przeznaczone do wychwytywania i odprowadzenia ciepła, zanieczyszczeń, pary i nieprzyjemnych zapachów przy jednoczesnym zapewnieniu prawidłowego bilansu powietrza wyciąganego i nawiewanego.

Okapy kondensacyjne

Przeznaczone są do kondensacji i usuwania wykroplonej na ścianach okapu pary wodnej wytwarzanej przez urządzenia kuchenne takie jak: kotły warzelne, zmywarki i inne, przy jednoczesnym zapewnieniu prawidłowego bilansu powietrza wyciąganego i nawiewanego.