Oferta dla gastronomiiZmywarki gastronomiczne
Czas czytania: 15 minuty

Duże ilości zmywanych naczyń – nawet 8000 talerzy na godzinę. Również filiżanki, naczynia szklane, sztućce. Albo tace, pojemniki GN i pojemniki Euronorm. Zawsze te same zmywane naczynia, zawsze o tych samych porach – sytuacja typowa dla stołówek, klinik i placówek opiekuńczych, jak również dużych restauracji i hoteli. Dotyczy także miejsc obsługi podróżnych i firm cateringowych.

Zmywarki z przenośnikiem taśmowym serii MTF wyznaczają w tym segmencie nowe standardy: Modułowa architektura systemu umożliwia precyzyjne dopasowanie maszyny nie tylko do aktualnych, ale również do przyszłych wymagań klienta. Zdolność do elastycznego modyfikowania i doposażania zmywarki MTF sprawia, że może ona zostać doskonale dopasowana do każdej nowej sytuacji. Dzięki temu oprócz najlepszej wydajności zmywania maszyna oferuje również maksymalne bezpieczeństwo inwestycyjne.


Inwestycja w zmywarkę do naczyń powinna być nie tylko właściwą decyzją na dziś, ale również na jutro. Co będzie, gdy w przyszłości biznes się rozrośnie, zmienią się warunki ramowe albo na rynku pojawią się nowe, innowacyjne funkcje? Zmywarki z przenośnikiem taśmowym serii MTF oferują tu zupełnie nowe możliwości: Modułowa architektura systemu umożliwia elastyczne łączenie ze sobą poszczególnych stref i komponentów. Dzięki temu maszyna może zostać precyzyjnie dopasowana do indywidualnych wymagań klienta i jego oczekiwań w zakresie wyposażenia. Również w późniejszym okresie możliwa jest modyfikacja lub doposażenie maszyny. Tym sposobem seria MTF oferuje maksymalne bezpieczeństwo planowania i inwestycji. A wszystko zgodnie z mottem: „Gdy rośnie Twój biznes, zmywarka rośnie razem z nim.”

Strefa dolotowa

 • ergonomiczna obsługa centrali sterowniczej
 • z wyświetlaczem i aktywnym usuwaniem brudu
 • opcjonalnie z wbudowanym systemem dozowania stałego środka myjącego
 • długość: 320 mm

Strefa mycia wstępnego

 • mniej brudu przenoszonego do strefy mycia głównego
 • wstępne nagrzewanie zmywanych naczyń
 • zwiększona wydajność talerzy i lepsze rezultaty zmywania
 • długość: 840 mm

Strefa mycia głównego

 • wysokowydajny system zmywania, zapewniający pierwszorzędne rezultaty zmywania
 • tryb higieniczny dla maksymalnego bezpieczeństwa higienicznego
 • możliwe maks. trzy strefy mycia głównego
 • długość: 840 mm

Strefa płukania

 • ekonomiczne potrójne płukanie, zapewniające pierwszorzędne rezultaty zmywania
 • ilość wody płuczącej zależna od prędkości, regulowana indywidualnie
 • opcjonalnie z systemem odzysku ciepła
 • długość: 840 mm

Strefa odbioru

 • wspomaga ergonomiczną pracę
 • higieniczna konstrukcja
 • z wyłącznikiem bezpieczeństwa przenośnika taśmowego
 • długości: 900 mm /1200 mm / 1500 mm / 1800 mm

Strefa suszenia

 • całkowite osuszanie cienkiego filmu wodnego zapewnia optymalny wynik suszenia
 • możliwe maks. trzy jednostki suszenia
 • możliwość łączenia ze strefą/strefami wydmuchu
 • długość: 840 mm

Strefa neutralna

 • rozłożone w czasie procesy, zmniejszona ilość wody płuczącej, wyższa wydajność talerzy
 • optymalizacja rezultatu zmywania i suszenia
 • możliwe maks. trzy strefy neutralne
 • długości: 210 mm / 350 mm / 560 mm

Pompa ciepła

 • zapewnia znaczącą oszczędność energii
 • pozytywny wpływ na klimat pomieszczenia
 • wysokość maszyny: 2195 mm

Najpotężniejszy MTF

 • maksymalna konfiguracja maszyny
 • dla najwyższych wymagań
 • maksymalna wydajność: 8000 talerzy na godzinę
* Możliwe odchylenia w zależności od trybu pracy oraz ilości zmywanych naczyń

Higieniczne drzwi

Odchylane o 180° higieniczne drzwi zapewniają ergonomiczny dostęp do całego wnętrza maszyny oraz umożliwiają jego proste i higieniczne czyszczenie. Zasadnicza korzyść względem zwykłych drzwiczek podnoszonych polega na tym, że w przypadku wysokiej klasy drzwi w serii MT bez problemu dostępne są również powierzchnie wewnętrzne, które w razie potrzeby mogą zostać bez trudu wyczyszczone. Dwuściankowe drzwi są formowane wgłębnie oraz zaizolowane akustycznie i termicznie, a do tego stanowią centralny element koncepcji higienicznej zmywarki MT.

Aktywne usuwanie brudu

Zmywarka MT wyposażona jest w system aktywnego usuwania brudu. Sprawia on, że większe zabrudzenia w ogóle nie przedostają się do wody w zbiorniku i są odfiltrowywane już przed głównym cyklem zmywania. Zabrudzenia kierowane są do strefy dolotowej i gromadzone w szufladzie z sitem. Szuflada ta może zostać łatwo i szybko opróżniona w trakcie pracy zmywarki. Dzięki temu poprawia się rezultat zmywania i zmniejsza zapotrzebowanie na środek myjący.

Asystent rozruchu

Funkcja SmartStart podczas napełniania zmywarki MT automatycznie sprawdza, czy wszystkie funkcje maszyny są prawidłowo wykonywane. Taka diagnostyka systemu gwarantuje pełne bezpieczeństwo eksploatacyjne i sprawia, że ewentualne błędy mogą zostać zawczasu wykryte i usunięte.

Boczne ramiona myjące

Strefy mycia głównego w zmywarce serii MT mogą być dodatkowo wyposażone w boczne ramiona myjące. Gwarantuje to, że również duże zmywane naczynia, takie jak pojemniki GN czy tace utrzymujące ciepło są optymalnie zmywane po zewnętrznej stronie.

Connected Wash

Funkcja CONNECTED WASH umożliwia analizę i ocenę wszelkich ważnych danych podłączonej do sieci zmywarki MT, przy czym dane te mogą być wywoływane zdalnie z dowolnego miejsca. Jeżeli w procesie zmywania wykryte zostaną możliwości optymalizacji, to funkcja CONNECTED WASH wskaże je wraz z konkretnymi zaleceniami dotyczącymi postępowania, co w rezultacie zwiększy ekonomiczność procesu. W przypadku wystąpienia krytycznego błędu maszyna automatycznie wysyła stosowne powiadomienie, zapewniając tym samym absolutne bezpieczeństwo higieniczne i większą efektywność. Automatyczne aktualizacje gwarantują, że oprogramowanie zmywarki będzie zawsze aktualne, a nowe funkcje będą od razu do dyspozycji.

Dysze czyszczące sufit

Zmywarki serii MT wyposażono w specjalne dysze czyszczące sufit, które automatycznie oczyszczają wewnętrzne powierzchnie sufitowe maszyny. W trakcie bieżącej pracy maszyny dysze te przy użyciu wody ze zbiornika cyklicznie czyszczą sufity i osłony tylne, górną część systemu zmywania, a także drzwiczki i kurtyny. Powoduje to zmniejszenie nakładów na czyszczenie ręczne, a wnętrze zmywarki pozostaje stale higienicznie czyste.

Elastyczne dostosowanie prędkości

Tryb FlexSpeed sprawia, że prędkość transportu zmywarki MT jest automatycznie zmniejszana, jeśli jest ona zbyt wysoka dla chwilowego rytmu pracy maszyny. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy zmyte naczynia nie są wystarczająco szybko odbierane na wylocie maszyny, co powoduje przerwanie procesu zmywania. Również wtedy, gdy podczas napełniania maszyny powstają duże luki. Dostosowanie prędkości umożliwia personelowi zmywającemu ciągłą pracę. Tym sposobem system elastycznego dostosowania prędkości zapewnia płynny przebieg pracy oraz efektywny proces zmywania.

Filtry tłuszczowe przepływu powietrza

Zmywarka MT jest standardowo wyposażona w dwa filtry tłuszczowe, które chronią przepływ powietrza oraz system odzysku ciepła przez zatłuszczeniem. W przeciwieństwie do maszyn bez filtracji skutkuje to ograniczeniem do minimum nakładów na czyszczenie oraz trwałym utrzymaniem sprawności maszyny oraz efektywności odzysku ciepła.

Higieniczna grzałka zbiornika

Higieniczne grzałki zbiornika zmywarki MT mają samoczynnie resetujące się zabezpieczenie termiczne oraz zamkniętą powierzchnię. Umożliwia to nie tylko łatwe czyszczenie, ale też zwiększa trwałość użytkową i obniża koszty serwisowania oraz napraw.

Higieniczna osłona tylna

Konsekwentne ukierunkowanie na higienę widoczne jest również w przypadku osłony tylnej zmywarki MT. Ze względu na możliwie gładkie powierzchnie przewody wyrównawcze nie są ułożone wewnątrz zmywarki, tylko na zewnątrz. Dzięki temu po wewnętrznej stronie higienicznej osłony tylnej nie występują obszary, w których mógłby się zbierać brud. Zapewnia to higieniczny proces zmywania i ogranicza nakłady związanie z czyszczeniem ręcznym.

Higieniczne wnętrze strefy załadunku/odbioru

Koncepcja higieny jest konsekwentnie realizowana również w strefach załadunku i odbioru zmywarki MTF. W obu tych strefach wnętrze maszyny ma gładkie powierzchnie bez wystających krawędzi lub zagłębień, w których może się gromadzić brud. Napinacz taśmy transportującej jest w całości osłonięty, a podłoga wyprofilowana jest w kształcie litery V. Wszystko to tworzy optymalne warunki do tego, aby czyszczenie tych dwóch stref było również proste i szybkie.

Ilość wody płuczącej zależna od prędkości

Zmywarka MT automatycznie dostosowuje ilość wody płuczącej do wybranej prędkości transportu. W każdej fazie używana jest jedynie taka ilość wody płuczącej, jaka jest faktycznie konieczna do uzyskania pierwszorzędnego wyniku zmywania. Dozowanie nabłyszczacza odbywa się również dynamicznie, w zależności od ilości wody płuczącej. Gwarantuje to ekonomiczny proces zmywania i oszczędne obchodzenie się z zasobami.

Inteligentny wyświetlacz dotykowy

Po stronie dopływu zmywarki MT znajduje się umieszczony na optymalnej wysokości inteligentny wyświetlacz dotykowy, oferujący obsługę za pomocą jednego przycisku, neutralny językowo interfejs użytkownika oraz zrozumiałe piktogramy. Zapewnia on ergonomiczną, prostą i bezpieczną obsługę maszyny. Wykonany ze szkła wyświetlacz jest niezwykle wytrzymały, czuły i można go niezawodnie obsługiwać w rękawiczkach. W trakcie zmywania maszyna stale pokazuje aktualny status higieniczny w formie sygnalizatora świetlnego. Poza tym można odczytać aktualne temperatury w każdej strefie. Te oraz inne funkcje są dostępne na trzech poziomach obsługi: dla użytkownika, szefa kuchni oraz serwisanta.

Montaż na cokole

Alternatywnie do powszechnie stosowanego stawiania zmywarki MT na nogach, na życzenie dostępna jest także możliwość montażu maszyny na cokole. W przypadku tego wariantu obszar między spodem maszyny a podłogą jest zamknięty. Dzięki temu odpada konieczność sprzątania pod maszyną.

Multifiltracja

Efektywny system multifiltracji zmywarki MT składa się z kilku sit powierzchniowych, sit pompy oraz mediamatów. Sita powierzchniowe zbierają duże zabrudzenia i mogą być łatwo i szybko opróżniane. Sita pompy chronią pompę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Z kolei mediamaty usuwają najdrobniejsze cząsteczki brudu z wody w zbiorniku. Cały system filtracji zapewnia pierwszorzędne rezultaty zmywania i obniża do minimum ryzyko wystąpienia awarii wskutek ciał obcych w systemie.

Oddzielne napełnianie zbiornika

Seria MT oferuje różne możliwości napełniania i eksploatacji zmywarki. W zależności od lokalnej dostępności i dostosowania do indywidualnych wymagań może być stosowana woda zimna lub ciepła, zmiękczona lub demineralizowana. Tym sposobem można planowo obniżyć koszty eksploatacyjne.

Odzysk ciepła

Energia używana podczas zmywania w zmywarce MT zostaje optymalnie spożytkowana. Dodatkowo do standardowego systemu odzysku ciepła EnergyLight system odzysku ciepła EnergyPlus wykorzystuje energię ciepłego powietrza wylotowego do wstępnego nagrzewania zimnej wody dopływowej. Wykorzystywana jest wyłącznie ulotniona już para wodna. Tym sposobem zapotrzebowanie maszyny na energię zmniejsza się, co obniża pobór mocy i koszty eksploatacyjne. System odzysku ciepła wyposażony jest zarówno w filtr tłuszczowy, jak i w funkcję automatycznego samoczyszczenia.

Okrągły reduktor do odprowadzenia pary

Za pomocą okrągłego reduktora do odprowadzenia pary zmywarka MT może zostać podłączona do lokalnego systemu powietrza wylotowego. W tym celu okrągły reduktor do odprowadzenia pary zakładany jest na czworokątny króciec wywiewny zmywarki MT, oferując możliwość podłączenia do okrągłej rury wentylacyjnej. Okrągły reduktor do odprowadzenia pary ma boczne otwory wyrównawcze, służące do odsprzężenia energetycznego maszyny od budynku.

Otwory rewizyjne

Zarówno po stronach czołowych, jak i z przodu oraz z tyłu zmywarki MTF znajdują się otwory rewizyjne. Dzięki temu maszyna zapewnia ze wszystkich stron ergonomiczny dostęp do wnętrza stref załadunku i odbioru. Jeśli zdarzy się, że jakieś przedmioty, np. małe łyżeczki, spadną z przenośnika taśmowego, mogą one zostać łatwo i ergonomicznie usunięte.

Podwójna funkcja oszczędzania środka myjącego

Podwójna funkcja oszczędzania środka myjącego dzięki dyszy płukania umieszczonej na początku strefy płukania gwarantuje, że duża część środka myjącego trafia bezpośrednio z powrotem do strefy mycia głównego. Dzięki temu zużywane są mniejsze ilości środka myjącego. Mniej tego środka musi być również dozowane w strefie mycia głównego. Dodatkowo większość wody do płukania kierowana jest z powrotem do strefy mycia głównego, a rozpuszczone w niej środki chemiczne do zmywania wykorzystywane są do mycia naczyń. Ten efekt podwójnej oszczędności zmniejsza zużycie środków chemicznych do zmywania nawet o 80% i tym samym znacznie obniża koszty eksploatacyjne zmywarki MT.

Podwójna kurtyna

Zmywarka MT jest wyposażona w podwójną kurtynę w strefie dolotowej. Dzięki temu z maszyny uciekają mniejsze ilości ciepła i pary wodnej, co zmniejsza zużycie energii i poprawia klimat pomieszczenia.

Podwójne ściany

Zmywarki serii MT są standardowo wyposażone w dwuściankową, izolowaną i dookoła zamkniętą obudowę ze stali nierdzewnej, w tym płytę podłogową i osłonę tylną. Dzięki temu emisja hałasu oraz straty ciepła są ograniczone do minimum, maszyna może być swobodnie i bezpiecznie ustawiona w pomieszczeniu i jest zabezpieczona przed przenikaniem wody z zewnątrz czy też uszkodzeniem przez gryzonie.

Pompa ciepła

Pompa ciepła ClimatePlus oprócz energii cieplnej ulatniającej się pary wodnej wykorzystuje dodatkowo energię z otaczającego powietrza, aby podgrzewać wodę w zbiorniku oraz wodę do płukania zmywarki MT. Pompa ciepła wyposażona jest w filtr tłuszczowy oraz funkcję automatycznego samoczyszczenia i zmniejsza zużycie energii. Skutkuje to znaczącą redukcją kosztów eksploatacyjnych, obniżeniem poboru mocy oraz pozytywnym wpływem na klimat pomieszczenia.

Pompy odpływowe

Zmywarki serii MT wyposażone są w pompy odpływowe do opróżniania zbiorników. W odróżnieniu od prostych rur pionowych utrzymują one wodę w zbiornikach na optymalnym poziomie, zwiększając tym samym bezpieczeństwo procesu. Inne korzyści to lepszy rezultat zmywania, przyspieszone odpompowywanie, możliwość opróżniania częściowego oraz wysokie bezpieczeństwo pracy, ponieważ istnieje znikome ryzyko kontaktu z detergentem do mycia.

Potrójne płukanie

Wydajny system potrójnego płukania zmywarki MT składa się z umieszczonej z przodu dyszy płukania, końcowego płukania pompowego oraz końcowego płukania świeżą wodą. Dysza płukania uwalnia zmywane naczynia od cząsteczek brudu i środka myjącego jeszcze przed właściwym płukaniem. Użyta do tego woda kierowana jest przy tym z powrotem do strefy mycia głównego. W połączeniu z umiejscowionym dalej pukaniem pompowym oraz końcowym system zapewnia optymalny wynik zmywania przy minimalnych kosztach eksploatacyjnych.

Program mycia podstawowego

Zmywarki serii MT oferują specjalny program do dokładnego mycia naczyń zanieczyszczonych np. skrobią. Może on zostać w razie potrzeby aktywowany, wyręczając personel w żmudnym ręcznym myciu podstawowym. Pozwala to zaoszczędzić czas i pieniądze, a także odciążyć personel.

Program samoczyszczenia

Na koniec dnia pracy program samoczyszczenia zmywarki MT zapewnia automatyczne opróżnienie wszystkich zbiorników. Przy tym następuje również wypłukanie wnętrza i ew. systemu odzysku ciepła za pomocą obrotowych dysz. W ten sposób program wspomaga użytkownika w codziennym czyszczeniu maszyny, zapewniając czystość i higienę.

Program szybkiego opróżniania

Oprócz regularnego programu samoczyszczenia zmywarka MT oferuje także program szybkiego opróżniania. Umożliwia on opróżnienie całej maszyny w ciągu jedynie kilku minut. Pozwala to zaoszczędzić czas, gdy potrzebne jest szybkie działanie.

Przekaźnik wielofunkcyjny

Przekaźnik wielofunkcyjny umożliwia sterowanie zewnętrznymi funkcjami, takimi jak np. lokalna instalacja wywiewna, zależnie od aktualnego stanu pracy maszyny. W zależności od zastosowania przekaźnika wielofunkcyjnego i aktualnego stanu zmywarki MT zwiększa to bezpieczeństwo eksploatacyjne, poprawia rezultat zmywania i skutkuje większą efektywnością energetyczną w kuchni.

Regeneracja poszczególnych zbiorników

Jeżeli stopień zabrudzenia maszyny jest tymczasowo ponadprzeciętnie wysoki, woda w pierwszym zbiorniku może zostać spuszczona i wymieniona. Woda w zbiorniku może przy tym zostać zregenerowana w 33%, 50% albo w 100%. Ponieważ ponowne napełnianie pierwszego zbiornika odbywa się poprzez zbiorniki następne, zostają one również zregenerowane. Taka alternatywa do całkowitej wymiany wody w zbiorniku poprawia rezultaty zmywania i stanowi oszczędzające czas i obniżające koszty rozwiązanie, stosowane w trakcie krótkich przerw w pracy, np. przed rozpoczęciem kolejnej zmiany.

Sterowana zmywanymi naczyniami aktywacja stref mycia

Zmywarka MT wykorzystuje wodę, energię oraz środki chemiczne do zmywania w sposób celowy i oszczędny. Poszczególne strefy mycia wstępnego, głównego i końcowego aktywowane są dopiero wtedy, gdy zmywane naczynia rzeczywiście znajdą się w danej strefie. Pozwala to oszczędzać zasoby i minimalizować koszty eksploatacyjne.

Strefa suszenia

Jeśli ze względu na swój kształt lub właściwości materiału zmywane naczynia słabo schną, wówczas strefa suszenia zmywarki MTR wspomaga suszenie cienkiego filmu wodnego. Zapewnia to optymalny wynik suszenia, dzięki czemu umyte naczynia mogą być szybko ponownie użyte. Alternatywnie do prostej strefy suszenia do zmywarki MTR dostępna jest również narożna strefa suszenia pod kątem 90° lub 180°, która może być skierowana albo na przód, albo na tył maszyny. Jest ona nakładana na przenośnik narożny i zapewnia oszczędność miejsca montażowego, ponieważ skraca łączną długość maszyny i optymalnie wykorzystuje dostępną przestrzeń.

System wykrywania sit

Przy pomocy kontroli magnetycznej system wykrywania sit gwarantuje, że wszystkie sita powierzchniowe są prawidłowo założone. Tylko wtedy multifiltracja w zmywarce MT może działać optymalnie, wnosząc swój wkład w pierwszorzędny rezultat zmywania. Jednocześnie pompa jest w najlepszy możliwy sposób chroniona przed uszkodzeniami.

Tryb higieniczny

Tryb higieniczny to cecha, którą oferują tylko zmywarki z transportem taśmowym i koszowym firmy Winterhalter: Jeśli temperatura zbiornika lub bojlera spadnie poniżej wartości zadanej, zmywarka MT automatycznie redukuje prędkość transportu. Dzięki temu zawsze zagwarantowane jest pełne bezpieczeństwo higieniczne.

Wbudowany system dozowania stałego środka myjącego

W przypadku systemu dozowania stałego środka myjącego SPI (Solid Pump Internal) stosowany jest środek myjący w formie proszku. Jest on wysoce skoncentrowany i o około 2/3 wydajniejszy niż płynny środek myjący. Obsługa jest komfortowa, ergonomiczna i bezpieczna, ponieważ wkłady ze środkiem myjącym wymieniane są bez jakiegokolwiek kontaktu ze środkami chemicznymi do zmywania. Inne zalety wbudowanego systemu dozowania stałego środka myjącego to higieniczna integracja z maszyną, zajmujące niewiele miejsca przechowywanie wkładów na wymianę oraz małe ilości odpadów.

Wbudowany system odwróconej osmozy

Wbudowany system odwróconej osmozy Excellence-i umożliwia usuwanie z wody przed zmywaniem nawet 98% wszystkich minerałów oraz soli. Po aktywacji tej funkcji zmywarka MT przełącza się na płukanie końcowe za pomocą wody osmotycznej, zapewniając efekty zmywania na najwyższym poziomie – naczynia szklane są nieskazitelnie czyste, a sztućce błyszczą jak nowe – i to bez polerowania. System uzdatniania wody Excellence-i jest całkowicie zintegrowany z maszyną i nie wymaga dodatkowego miejsca w zmywalni.

Wymiennik ciepła do wody ściekowej

Zmywarka MTR z dwoma zbiornikami jest standardowo wyposażona w system odzysku ciepła EnergyLight. Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej wykorzystuje gorącą wodę zanieczyszczoną z maszyny, aby wstępnie podgrzać zimną wodę dopływową. Odzysk do 2,5 kWh/h w połączeniu z innymi funkcjami zapewnia zmniejszony pobór mocy i tym samym obniżone koszty eksploatacyjne.

Wymiennik ciepła w strefie mycia wstępnego

Zmywarki serii MTR z co najmniej trzema zbiornikami są standardowo wyposażone w system odzysku ciepła EnergyLight. Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej wykorzystuje ciepłą wodę ze strefy mycia wstępnego, aby wstępnie podgrzać zimną wodę dopływową. Odzysk do 2,5 kWh/h w połączeniu z innymi funkcjami zapewnia zmniejszony pobór mocy i tym samym obniżone koszty eksploatacyjne. Ponadto wymiennik ciepła reguluje temperaturę wody w strefie mycia wstępnego, utrzymując ją na optymalnym poziomie.

Włączenie i wyłączanie sterowane czasowo

Zmywarki MT oferują możliwość zaprogramowania, o jakich porach maszyna ma być załączana oraz wyłączana. W zależności od ustalonego harmonogramu dziennego lub tygodniowego maszyna włącza się wówczas automatycznie o określonej godzinie i jest gotowa do wykonania pierwszego zmywania. Można też zaprogramować automatyczne uruchamianie na koniec dnia programu samoczyszczenia, a następnie wyłączenie maszyny. Pomaga to optymalizować czasy pracy maszyny, unikać przestojów oraz obniżyć koszty osobowe.

Zewnętrzne dozowanie płynne

Zewnętrzne dozowanie płynne PPX (Peristaltic Pump External) to opcja polegająca na tym, że zmywarka MT na podstawie pomiaru przewodności kontroluje dokładne dozowanie środka myjącego. Efektywna współpraca maszyny i dozownika prowadzi do jeszcze precyzyjniejszego dozowania, wykorzystania potencjałów oszczędności i optymalizacji kosztów eksploatacyjnych.

Zintegrowany zwijacz węża

Zmywarki serii MT mogą być opcjonalnie wyposażone w zwijacz węża do ręcznego czyszczenia wnętrza maszyny. Waż ten jest zintegrowany ze środkową strefą neutralną, a dzięki 7-metrowej długości nadaje się nawet do maszyn o największej możliwej konfiguracji. To praktyczne rozwiązanie jest niezależne od przyłącza wody zmywarki MT, działa również przy wyłączonej maszynie i pozwala uniknąć uciążliwej i zabierającej dużo czasu obsługi za pomocą dodatkowego węża.

Złącze USB

Poprzez złącze USB można pobierać wszelkie dane eksploatacyjne zmywarki MT i zapisywać je na zewnętrznym nośniku danych jako raport dotyczący higieny. Umożliwia to ciągłą dokumentację przestrzegania wszystkich standardów higienicznych według HACCP. Złącze to umożliwia również wgrywanie aktualizacji oprogramowania przez serwisanta. Dzięki temu oprogramowanie zmywarki MT pozostanie aktualne, a nowe funkcje będą od razu dostępne. Złącze USB umożliwia to nawet wtedy, gdy funkcja CONNECTED WASH nie może być używana.

Zewnętrzne zarządzanie energią

Poprzez złącze zgodne z DIN 18875 zmywarka MT może zostać podłączona do zewnętrznego systemu zarządzania energią. Umożliwia to ograniczanie mocy szczytowej z uwzględnieniem wszystkich podłączonych urządzeń i tym samym optymalizację łącznych kosztów energii elektrycznej zakładu.


Żywienie zbiorowe, catering, gastronomia czy hotelarstwo: W każdym przypadku zmywane są różne naczynia o różnej wielkości i w różnych ilościach. W fazie planowania następuje indywidualna konfiguracja taśmy transportującej i jej dopasowanie do wymagań klienta. Do tego dochodzą kosze i akcesoria do naczyń szklanych oraz sztućców.