Maszyny kuchennePorady
Czas czytania: 2 minuty

Czyszczenie 

– przed czyszczeniem urządzenie należy odłączyć od sieci
– urządzenie należy czyścić po zakończeniu pracy
– unikać kontaktu silnika z wodą
– części wykonane ze stopów aluminium należy czyścić odpowiednimi środkami
– części plastikowe nie mogą być myte za pomocą środków zawierających elementy alkaliczne (amoniak, soda kaustyczna itp.) 

Możliwe są dwa sposoby czyszczenia. 

Uproszczony sposób czyszczenia 

– Zanurzyć ramię z dzwonem w naczyniu z wodą i uruchomić urządzenie na kilka chwil w celu usunięcia z noża i dzwonu ewentualnych pozostałości wyrobu. 

– Następnie, należy koniecznie wyłączyć urządzenie i uważać, aby woda nie przedostała do ramienia. Zdjąć dzwon w celu wyeliminowania kondensacji.

 

Kompletny sposób czyszczenia 

–  Wyłączyć koniecznie urządzenie z sieci. 

–  Opłukać ramię z dzwonem pod kranem z wodą.
–  Zdjąć dzwon z podstawy, a następnie nóż. Postępować uważnie, aby nie uszkodzić powierzchni osi i uszczelnień. Oczyścić wszystkie części unikając stosowania zbyt agresywnych środków czyszczących.
–  Po umyciu, dokładnie wysuszyć wszelkie części w celu uniknięcia ewentualnego utlenienia.

Demontaż noża

–  W celu bezpiecznego demontażu noża, należy go trzymać używając narzędzia do blokowania, rękawicy ochronnej lub grubej szmaty.
–  Po odkręceniu korpusu napędowego, nóż się wysuwa i można go umyć. 

Obudowa trzepaczki

– Nigdy nie zanurzać obudowy trzepaczki w wodzie.

– Czyścić przy pomocy wilgotnej szmatki lub gąbki.

– Nie myć obudowy trzepaczki w zmywarce.

Trzepaczka

– Trzepaczki można myć ręcznie lub w zmywarce. 

– W celu dokładnego wyczyszczenia, zaleca się zdjąć wypychacz trzepaczki. (Trzymać jedną ręką trzepaczkę za cięgna B .  Pociągnąć wypychacz A drugą ręką w kierunku oznaczonym strzałką).