Serwis urządzeń Rational
Czas czytania: 2 minuty

Nasza firma jako RATIONAL Service Partner oferuje Państwu certyfikowany montaż i uruchomienie urządzeń konwekcyjno-parowych firmy RATIONAL. Zapewniamy montaż i uruchomienie zgodnie z wytycznymi producenta. Tylko właściwy montaż i uruchomienie daje nam pewność prawidłowej pracy urządzenia oraz ochronę gwarancyjną producenta.

Certyfikowany montaż i uruchomienie urządzenia obejmuje następujące czynności serwisowe:

 • ustalenia techniczne przed instalacją (konsultacja techniczna przez telefon i/lub u Państwa w lokalu)
 • prace instalacyjne przy urządzeniach elektrycznych: 
 1. podłączenie do instalacji elektrycznej,
 2. podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 3. przeprowadzenie funkcji „autotest”,
 4. podłączenie urządzenia do platformy internetowej ConnectedCooking,
 5. wstępny instruktaż obsługi ze szczególnym uwzględnieniem pielęgnacji i konserwacji urządzenia,
 6. wystawienie profesjonalnej dokumentacji poświadczającej certyfikowaną instalację i uruchomienie,
 7. zgłoszenie instalacji urządzenia bezpośrednio na portalu producenta. 
 • prace instalacyjne przy urządzeniach gazowych jak dla urządzeń elektrycznych oraz:
 1. podłączenie do instalacji gazowej,
 2. kontrola zaleceń dotyczących odprowadzania spalin,
 3. kontrola szczelności gazowej urządzenia i przyłącza,
 4. kontrola parametrów instalacji gazowej: rodzaj gazu, ciśnienie,
 5. wykonanie analizy spalin i regulacja parametrów pracy palników gazowych, 

Opcje płatne dodatkowo

 • ustalenia techniczne/ weryfikacja przed instalacją w miejscu instalacji, 
 • wniesienie urządzenia wraz z poprawnym ustawieniem na podstawie i podłodze, 
 • zestaw dedykowanych materiałów instalacyjnych i wyposażenia dodatkowego, oraz pozostałe materiały montażowe takie jak: przewody elektryczne, wtyki i gniazda, dodatkowe rury itp., 
 • instalacja w dni wolne od pracy oraz w godzinach nocnych,
 • instalacja okapu RATIONAL typu UltraVent®,
 • montaż i instalacja zestawu CombiDuo®,
 • koszt dojazdu. 

iCombi Pro

iCombi Classic

 1. Ceny netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT.
 2. Ceny nie zawierają wniesienia, rozpakowania i ustawienia urządzenia w miejscu docelowym.
  Do punktu instalacji urządzenia muszą być doprowadzone wszystkie potrzebne media, których wyprowadzenia powinny być zakończone wg zaleceń producenta. Wyprowadzenie mediów nie może znajdować się dalej niż 1 m od punktu instalacji urządzenia.
 3. Koszt zestawu dedykowanych materiałów instalacyjnych i wyposażenia dodatkowego RATIONAL oraz koszt materiałów montażowych takich jak: przewody elektryczne, wtyki i gniazda, dodatkowe rury itp. wg aktualnego cennika.
 4. Koszt dojazdu:
  – na terenie miasta Opole kwota ryczałtowa 50 zł netto
  – poza terenem miasta Opole 1,2 zł netto za kilometr. Dojazd liczony od siedziby serwisu do miejsca instalacji w obie strony.