Aktualności
Czas czytania: 2 minuty

W grudniu 2019 r. Komisja Europejska wydała nowe dyrektywy dotyczące etykietowania oraz ekologicznego projektowania zmywarek, urządzeń chłodniczych, pralek i pralko-suszarek. Od marca 2021 r. przepisy te nakładają na wszystkich producentów obowiązek wdrożenia w Europie nowych etykiet energetycznych.

Nowe etykiety energetyczne UE od 2021

Dyrektywy UE mają na celu dalsze zmniejszanie zużycia energii w Europie, w rezultacie pomagając promować wysiłki na rzecz ochrony środowiska. Dostosowanie skali służy również poprawie zrozumiałości i oceny produktów przez konsumentów.

Przegląd najważniejszych zmian

Nowe wymogi prawne i skale klas efektywności energetycznej prowadzą do bardziej rygorystycznej klasyfikacji etykiet.

Wyeliminowanie plusów na etykiecie energetycznej (na przykład A+++) i przeklasyfikowanie od A do G zapewni lepszą porównywalność produktów.

Od 1 marca 2021 r. dalsze informacje o urządzeniu będzie można uzyskać za pomocą kodu QR, który przenosi do unijnej bazy produktów (EPREL).

Dlaczego urządzenia dostarczane są z dwiema etykietami energetycznymi?

Unia Europejska zastrzega, że w okresie przejściowym do marca 2021 r. wszystkie urządzenia będą musiały posiadać zarówno dotychczasowe, jak i nowe etykiety energetyczne. Dostosowując skalę efektywności energetycznej (od A do G) na nowej etykiecie energetycznej wydaje się, że wydajność energetyczna urządzenia uległa pogorszeniu, ale tak nie jest. Ze względu na nowe skale klas efektywności energetycznej wymagane przez prawo, klasyfikacja na etykiecie jest bardziej rygorystyczna, więc urządzenie zostało przypisane do nowej klasy.

Do 28 lutego 2021 r. u dealerów i na stronie internetowej Miele ma być stosowana wyłącznie
aktualna etykieta energetyczna UE.

Dodatkowe informacje

Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ZVEI przygotowało obszerną broszurę informacyjną, która wyjaśnia tło zmian, terminy, obowiązki producentów i dystrybutorów, nowe wymogi dotyczące ekoprojektu w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami oraz same nowe etykiety energetyczne.