Oferta dla gastronomiiZmywarki gastronomiczne
Czas czytania: 5 minuty

Nowa seria zmywarek PT dostępna od lipca 2021

Godzina szczytu w zmywalni. W samym środku PT od Winterhalter. Kosze są ładowane brudnymi naczyniami na stole załadowczym. Rozpoczyna się proces zmywania. Po drugiej stronie wyjmuje się czyste naczynia. Wszystko przebiega optymalnie i jest ze sobą skoordynowane. Bez kompromisów. Seria PT to umożliwia: Została opracowana z myślą o najwyższych wymaganiach i dostosowana w celu uzyskania maksymalnej wydajności. Wszechstronny produkt do zmywania różnych naczyń. Nieskomplikowana, skuteczna, szybka. I zawsze absolutnie niezawodna. Maszyna dostępna w trzech rozmiarach. Prawdziwy tytan pracy.

Seria PT to nasz wszechstronny produkt. Prawdziwy tytan pracy.

Można ją używać na wiele sposobów do zmieniających się zmywanych naczyń, doskonale zmywa i jest wydajna. Dzięki temu jest niezawodnym zakulisowym pomocnikiem!

Leonie Hengeler, MIĘDZYNARODOWY MENEDŻER DS. PRODUKTU

CIĘŻKA PRACA, ZERO WYSIŁKU.

Różne naczynia zmywane, niektóre nawet mocno zabrudzone. Doskonały czas i wysoka wydajność zmywania naczyń. Ciągła praca przez wiele godzin. W Winterhalter wiedzą, że praca w kuchni przy zmywaniu jest ciężka. Dla ludzi, którzy tam pracują. I dla maszyn.

Dlatego Winterhalter nie zadowala się faktem dostarczania klientom nowoczesnej i innowacyjnej techniki zmy­wania. Przekazuje do Waszych rąk maszynę, która ułatwia maksymalnie zmywanie nawet w najtrud­niejszych warunkach. Dzięki niej będziecie doskonale wyposażeni na każdą okazję. Ponieważ maszyna działa perfekcyjnie. Ponieważ ułatwia i przyspiesza cały proces zmywania. Ponieważ można się na nią zdać w 100% i w każdej sytuacji. Niezależnie od warunków. Przez wiele lat.

Perfekcyjne rezultaty zmywania

Bez względu na uporczywe zabrudzenia: seria PT to gwarancja certyfikowanej czystości i higieny. Dzięki wydajnemu systemowi zmywania i skutecz­ nej poczwórnej filtracji jest idealnie przygotowany na każdą sytuację.

Zmywanie za pomocą PT to wydajne zmywanie: dzięki niskiemu zużyciu wody, optymalnie wy­korzystanej energii, ekonomicznym dozowanym środkom chemicznym do zmywania i usługom cyfrowym. Oznacza to, że dzięki PT zredukujesz koszty operacyjne do minimum.

Cechy charakterystyczne

INTELIGENTNY WYŚWIETLACZ DOTYKOWY

Gotowy na przyszłość: W kokpicie zmywarki PT pracuje inte­ligentny wyświetlacz dotykowy. Obsługa za pomocą jednego przycisku, neutralny językowo interfejs użytkownika i zrozu­miałe piktogramy. Kolorowy wyświetlacz jest czuły i można go niezawodnie obsługiwać w rękawiczkach – szczególnie wytrzymała jest powierzchnia wykonana ze szkła. Wszystkie funkcje można wywołać z trzech prostych poziomów obsługi: jeden dla użytkownika i jeden chroniony kodem PIN dla szefa kuchni i serwisanta.

SYSTEM FILTRACJI

Zmywanie to brudna i ciężka praca. Na to właśnie jest opty­malnie przygotowana PT: z doskonale działającym systemem czterokrotnej filtracji. Na etapie 1 woda ze zbiornika przepływa przez sito powierzchniowe, a brud jest skutecznie odprowadza­ny do sita cylindrycznego. Tam, na etapie 2, cząsteczki brudu są skutecznie odfiltrowywane z wody. Następnie, w kroku 3, dolna część sita zapewnia, że najmniejsze przedmioty, takie jak wykałaczki, nie będą mogły zablokować pompy. Na poziomie 4 Mediamat filtruje z wody najdrobniejsze cząsteczki brudu, takie jak fusy z kawy. Dodatkowe sito powierzchniowe pompy zapobiega mechanicznemu jej uszkodzeniu. Rezultat: stale czysta woda w zbiorniku. A im czystsza woda w zbiorniku, tym lepszy rezultat zmywania.

SYSTEM ZMYWANIA

Serce serii PT: Wewnątrz maszyny pracują dwa pola myjące w kształcie litery S. Dzięki konsekwentnej optymalizacji prze­ pływu i specjalnej geometrii dysz zapewniają kompleksową dystrybucję wody, a tym samym najlepsze rezultaty zmywania – przy poziomie wody do płukania od 2,2 litra na cykl zmywa­nia. Zwrócono przy tym uwagę na jakość w każdym szczególe: Solidne osie ze stali nierdzewnej gwarantują najlepsze właści­wości toczenia i przyczyniają się do wysokiej niezawodności PT.

  • ZMIENNA REGULACJA CIŚNIENIA ZMYWANIA – Każde urządzenie PT ma standardową zmienną regulację ciśnie­ nia wody. »VarioPower« dostosowuje ciśnienie mycia dokładnie do konkretnych naczyń i stopnia zabrudzenia. Kruche naczynia szklane i delikatne miski są myte przy niższym, a bardziej wy­ trzymałe naczynia przy wyższym ciśnieniu wody. Uporczywe za­ brudzenia są niezawodnie usuwane, lekkie i delikatne naczynia zmywane są delikatnie i utrzymywane w bezpiecznym płożeniu.
  • ODZYSK CIEPŁA Z WODY ŚCIEKOWEJ – Wyraźny plus dla serii PT: odzysk ciepła z wody ściekowej EnergyLight jest zintegrowany w standardzie. Wymiennik ciepła wykorzystuje energię zanieczyszczonej wody do podgrzania zimnej wody dopływowej. Zalety: Maszyna nagrzewa się szyb­ ciej między cyklami zmywania, zasoby są oszczędzane, a koszty energii nawet o 10 % niższe.
  • ODZYSK CIEPŁA Z POWIETRZA WYLOTOWEGO – Odzysk ciepła z powietrza wylotowego EnergyPlus jest dostępny jako opcja wyposażenia dla PT. W przeciwieństwie do standar­dowo zintegrowanego odzysku ciepła z wody ściekowej wyko­rzystuje się dodatkowo wymiennik ciepła z powietrza wyloto­wego. Wykorzystuje on energię ciepłej pary wodnej we wnętrzu maszyny do wstępnego nagrzania zimnej wody dopływowej. Podczas otwarcia maszyny wilgoć ciepłej pary wodnej prawie nie ucieka. Każdy proces zmywania pozwala zaoszczędzić do 15% kosztów energii.
  • AUTOMATYCZNY KAPTUR – Nie tylko wygodny, ale także praktyczny: PT jest dostępna z automatycznym kapturem. Oznacza to, że maszynę można ob­sługiwać bez żadnego wysiłku – prawdziwa ulga dla personelu zmywającego. Kaptur zamyka się po prostu za naciśnięciem guzika: za pomocą wyświetlacza lub ergonomicznie umieszczo­nego przycisku. Cykl płukania rozpoczyna się wtedy automa­tycznie. Po zakończeniu programu kaptur podnosi się automa­tycznie, sygnalizując zakończenie procesu zmywania.
  • SYSTEM PŁUKANIA Z NAPĘDEM – Wykorzystaj cały potencjał oszczędności: seria PT jest dostępna na życzenie z zasilanym polem mycia – opatentowaną inno­wacją firmy Winterhalter. Mały silnik elektryczny sprawia, że do napędu nie trzeba używać wody podczas płukania, a cała jej ilość jest dostępna do płukania. W porównaniu ze standardo­wym napędem ilość wody płuczącej zmniejsza się o 0,4 litra na cykl zmywania. A to oznacza znacznie niższe koszty eksploatacji.
  • CONNECTED WASH – Większe bezpieczeństwo i skuteczność CONNECTED WASH umożliwia integrację maszyn serii PT w sieć oraz ocenę wszyst­kich ważnych danych operacyjnych. Na tej podstawie można sformułować konkretne zalecenia dotyczące działań mających na celu optymalizację procesu zmywania. Ponadto stan maszyny można monitorować przez całą dobę z dowolnego miejsca na świecie.
  • KONCEPCJA HIGIENY – Za zmywarkami kapturowymi serii PT kryje się koncepcja do­ skonałej higieny i łatwego czyszczenia. Wnętrze maszyny jest gładkie i jednolite. Głębokotłoczony zbiornik jest wyposażony w higieniczną grzałkę. Oznacza to, że we wnętrzu nie ma żadnych zakamarków ani ukrytych krawędzi, w których mogłyby się gro­madzić brud i tworzyć osady. Czujnik środka myjącego, dziennik higieny, funkcja termostatu i CONNECTED WASH zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo. To znaczy: PT zapewnia wyjątkowo wysoki standard higieny. Potwierdzony atestem higienicznym zgodnie z DIN SPEC 10534.

OBSZARY ZASTOSOWANIA

Złota reguła zmywania brzmi: Najlepsze rezultaty zmywania są osiagane, jeśli kosz jest wypełniony tym samym rodzajem naczyń. Oczywiście szkło musi być zmywane inaczej niż na przykład tace. Winterhalter znalazł na to doskonałe rozwiązanie: Dzięki ustawieniom oprogramowania seria PT może być wstępnie skonfigurowana dla różnych zakresów zastosowania – jako maszyna do zmywania szkła, naczyń, sztućców, wyposażenia bistro czy kubków. Przy tym wszystkie ważne parametry jak ciśnienie wody, temperatura, czas zmywania i dozowanie środków chemicznych do zmywania są optymalnie ustawiane dla danego zakresu zastosowania. I w razie konieczności można je w każdym momencie dopasować.

Twoja zmywarka kapturowa na wymiar

Nieskazitelna czystość i higiena to rezultat możliwie najdoskonalszego dopasowania: Wymiary maszyny oraz jej ustawienia muszą być dopasowane do ilości, rodzaju i stopnia zabrudzenia zmywanych naczyń. Z tego względu seria PT została tak opracowana, aby perfekcyjnie przystosowała się do indywidualnych wymagań klienta.