Porady

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą rozprzestrzeniania się choroby Covid-19 w kraju i zagranicą oraz obostrzeniami, jak zamykanie lokali gastronomicznych, hoteli, miejsc zbiorowego żywienia, szkół, uczelni czy instytucji publicznych, wielu naszych klientów jest zmuszonych do przestoju w używaniu filtrów Brita. Dlatego w trosce o prawidłowe zabezpieczenie filtrów oraz utrzymanie najwyższych standardów filtrowanej wody, przypominamy o potrzebie przepłukania wkładów filtracyjnych po dłuższym przestoju. 

Poniżej znajdziecie Państwo tabelę informującą o ilości wody jaką należy przepłukać filtr po upływie wskazanego czasu. Rekomendujemy, jeśli jest to możliwe, wykonywać tę czynność raz w tygodniu.