AktualnościUtrzymanie higieny

Dezynfektory dostępne w naszym sklepie internetowym:

Sterylis VS

STERYLIS VS to linia urządzeń z generatorem ozonu o podwyższonej mocy oraz dodatkowo wykorzystująca w procesie dezynfekcji technologię UV-C i dwustopniową filtrację powietrza.

Produkt jest przeznaczony do oczyszczania i dezynfekcji powietrza oraz dezynfekcji powierzchni. W zależności od trybu pracy może pracować jako standardowy oczyszczacz powietrza, oczyszczacz powietrza rozszerzony o lampy sterylizacyjne ze źródłem światła UV-C oraz jako ozonator. Maksymalna kubatura pomieszczenia, w jakim może pracować produkt jest podana w charakterystyce technicznej produktu dla każdego modelu. Urządzenie zostało zaprojektowane do używania w obszarach handlowych.

Sterylizator pomieszczeń STERYLIS VS to urządzenie składające się z filtrów powietrza, promienników UV-C, generatorów ozonu, wentylatora/ów, sterownika wraz z panelem użytkownika zawierającym wyświetlacze segmentowe oraz wyświetlacz graficzny, a także panelu podświetlanego. Całość zamknięta jest w obudowie wykonanej ze stali nierdzewnej, malowanej proszkowo od strony zewnętrznej. Urządzenie posiada ponadto błyskową lampę ostrzegawczą (kogut), lampkę sygnalizującą bezpieczne stężenie ozonu w pomieszczeniu oraz piezoelektryczny sygnalizator dźwiękowy. Urządzenie może pracować w kilku różnych trybach pracy.

Maksymalna zalecana kubatura

pomieszczenia sterylizowanego od 450 do 1800m3

(w zależności od modelu)

Zastosowanie

Urządzenia STERYLIS VS są przystosowane do każdego typu pomieszczeń i dostosowane do różnych ich kubatur. Ich moc i wydajność pozwala na dostosowanie do działania zarówno w dzień jak i w nocy (tryb nocny – cichy). Cechują się wieloma atutami, takimi jak bezpieczeństwo, wygodna eksploatacja / serwis / i prosta obsługa.

4 tryby pracy

TRYB FILTRACYJNY

W trybie filtracyjnym powietrze znajdujące się w pomieszczeniu jest oczyszczane za pomocą filtra wstępnego (F1) i filtra z węglem aktywnym (F2). Filtr wstępny posiadający właściwości elektrostatyczne zatrzymuje cząstki szkodliwych zanieczyszczeń, także te o mikroskopijnych wielkościach (kilku mikrometrów). Usuwa także szkodliwe dla zdrowia bakterie i alergeny z wykorzystaniem powłoki nanoszonej na medium filtracyjne. Filtr z węglem aktywnym oprócz cząstek stałychzatrzymuje w sobie szkodliwe gazy i zapachy przez zjawisko adsorpcji.

TRYB DEZYNFEKCJI LAMPAMI UV-C

W trybie dezynfekcyjnym UV-C aktywowane są promienniki UV-C znajdujące się pomiędzy dwoma filtrami. Promienniki emitują promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm i mocy zależnej od wielkości urządzenia (patrz: dane techniczne). Promieniowanie UV-C nieodwracalnie dezaktywuje wirusy, bakterie, grzyby, pleśnie i drożdże. Sterylizator Sterylis zaprojektowany został tak, że podczas pracy urządzenia w trybie dezynfekcyjnym z włączonym źródłem światła UV-C wewnątrz pomieszczeń mogą przebywać ludzie. Rozkładające DNA promieniowanie UV-C zamknięte jest bowiem, w specjalnie zaprojektowanej pułapce świetlnej tak by nawet najmniejsza jego część nie wydostała się na zewnątrz urządzenia.

TRYB DEZYNFEKCJI CICHY LAMPAMI UV-C

W trybie dezynfekcyjnym cichym urządzenie pracuje podobnie jak w trybie standardowym, jednak ze zmniejszoną wydajnością wentylatora. Skutkiem tego jest znacznie obniżony poziom mocy akustycznej sterylizatora.

TRYB STERYLIZACJI O3 + UV-C

W trybie sterylizacyjnym pracuje wentylator/y, filtry oraz generatory ozonu. Tryb służy do sterylizacji powietrza i powierzchni, które mają kontakt z powietrzem poprzez generowanie ozonu w sposób równomierny w obrębie całego pomieszczenia. Wydajność generatora ozonu jest różna w zależności od wersji urządzenia (patrz: dane techniczne). Tryb ten wymaga zachowania środków szczególnej ostrożności ze strony użytkownika oraz odpowiedniego przygotowania pomieszczenia do procesu ozonowania.

Zasada działania w trybie ozonowania

Ozonowanie: Sterylizator posiada generatory ozonu, których liczba różni się w zależności od wersji urządzenia. Proces ozonowania polega na uruchomieniu wszystkich generatorów ozonu w urządzeniu i osiągnięciu stężenia cząsteczek O3 w pomieszczeniu na poziomie 7 ppm. Po uzyskaniu wymaganego stężenia generatory są rozłączane do momentu, w którym stężenie nie spadnie do poziomu 6 ppm. W tym momencie ponownie uruchomione zostają generatory ozony i ponownie dążą do osiągnięcia stężenia równego 7 ppm. Następnie znów są rozłączane i proces się powtarza. Jest to tzw. modulowana wydajność generatorów ozonu poprzez pulsację. Zmiany stężenia ozonu w pomieszczeniu obrazuje wykres poniżej. W trybie manualnej sterylizacji ozonem użytkownik może zmieniać nastawy roboczego stężenia ozonu i czasu ozonowania.

Czas TS to czas wymagany do osiągnięcia sterylizującego stężenia ozonu (domyślnie 5 ppm), TO to nadzorowany przez sterownik, niezbędny czas procesu sterylizacji zależny od osiągniętego stężenia ozonu, TD to nadzorowany przez sterownik, wspomagany destruktorem ozonu, czas procesu powrotu do bezpiecznego stężenia ozonu (0,1 ppm).

Dla bardzo dużych stężenie ozonu może być mniejsze i wynosić minimalnie 2 ppm. Jest to jednak wystarczająca wartość pozwalająca na skuteczny proces ozonowania, przy wydłużonym jego czasie.

Ozon jest potężnym utleniaczem, dlatego doskonale sprawdza się w zabijaniu bakterii, wirusów, pleśni oraz w usuwaniu nieprzyjemnych zapachów. Jest silnie reaktywny, co oznacza, że wchodzi w reakcje z innymi cząsteczkami, rozbijając ich struktury. Skuteczność ozonu w eliminacji zapachów polega na tym, że jako gaz jest w stanie dotrzeć wszędzie tam, gdzie jest powietrze, a więc we wszystkie szczeliny i zakamarki wewnątrz pomieszczenia. Rozbija cząsteczki obecne wpowietrzu odpowiedzialne za nieprzyjemny zapach w pomieszczeniach, a także zabija bakterie, wirusy czy pleśń. Ozonowanie to skuteczna metoda dezynfekcji, dezodoryzacji czy dezynsekcji, dzięki której pomieszczenia są nie tylko wolne od przykrych aromatów, ale i bezpieczne oraz sterylne. Ozon wykorzystuje się do sterylizacji pomieszczeń mieszkalnych, publicznych, placówek zdrowia (w tym sali operacyjnych), zakładów przetwórstwa (np. masarni), magazynów, przechowalni warzyw i owoców, lokali gastronomicznych komór chłodniczych i hal sprzedażowych sklepów. Ozonowanie wykorzystywane jest również do przedłużania przydatności do spożycia produktów spożywczych, np. poprzez eliminację grzybów, bakterii i pleśni pozwala znacznie wydłużyć okres przechowywania warzyw, owoców czy suszu tytoniowego lub owocowego w przechowalniach. Jest też znanym i skutecznym sposobem pozbywania się nieprzyjemnego zapachu z szatni, klas lekcyjnych czy z sali gimnastycznych w szkołach. Ozonowanie jest bardzo skuteczną metodą usuwania zapachów i deodoryzacji odzieży i obuwia, często stosowaną w wypożyczalniach strojów i kostiumów, czy garderobach w teatrach. Ozon jest też stosowany do sterylizacji i usuwania zapachów z zabawek dziecięcych szczególnie w publicznych salach zabaw dla dzieci.

Zasada działania w trybie dezynfekcji lampami UV-C

Dezynfekcja UV-C: Zastosowane w urządzeniu promienniki UV-C emitują promieniowanie o ściśle określonej długości fali wynoszącej 253,7 nm. Jest to długość fali posiadająca fotolityczne działanie na mikroorganizmy takie jak bakterie, pleśnie, drożdże i wirusy. Światło ultrafioletowe o tej długości fali skutecznie penetruje ich błonę komórkową niszcząc strukturę DNA, tym samym uniemożliwiając ich rozmnażanie. Poddane wysokiemu natężeniu promieniowania UV-Cmikroorganizmy oraz wirusy ulegają trwałemu zniszczeniu. Poza dezynfekcyjnym działaniem zastosowanego promieniowania UV-C, uzyskujemy również wysokiej jakości efekt dezodoryzujący (usuwający zapachy z powietrza). Ze względu na specjalną konstrukcję komory UV-C, urządzenie pracujące w trybie dezynfekcyjnym może być stosowane w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie. Specjalnie zaprojektowane wewnątrz urządzenia pułapki świetlne, całkowicie przeciwdziałają wydostaniu się niewidzialnego, szkodliwego promieniowania UV poza urządzenie. Specjalnie dobrany rodzaj i wysoka moc źródła światła UV-C o selektywnej długości emitowanej fali 253,7 nm, oraz unikalne rozwiązanie zastosowanego w sterylizatorach STERYLIS żarnika UV-C z podwójnym filtrem kwarcowym, powoduje iż blokowane wewnątrz żarnika są składowe harmoniczne emisje wytwarzającego ozon promieniowania UV o długości fali poniżej 240 nm. Tym samym w trybie pracy dezynfekcyjnym sterylizator STERYLIS w ogóle nie wytwarza szkodliwego dla człowieka ozonu i jest całkowicie bezpieczny dla przebywających w jego otoczeniu ludzi. Ponadto, wytwarzane przez źródła światła UV-C odpowiednie długości fali promieniowania przyczyniają się do przyspieszenia procesu rozkładu cząstek O3 do tlenu dwuatomowego, zmniejszając długość procesu ozonowania. Jest to funkcja tzw. destrukcji ozonu, w którą wyposażony jest każdy model STERYLIS VS.

Dostępne modele