Promocje

Kąciki gastronomiczne w placówkach handlowych – wartość dodana, zwiększająca zyski –

Według danych opublikowanych w ostatnich latach przez sieci i placówki handlowe po wprowadzeniu kącików gastronomicznych (zwłaszcza tak zwanych „ciepłych”) ich obroty wzrosły od kilku do 20%.